he no oo !    Kamui oina 羽衣伝説

 大正八年 平賀ハル

 

 

 

 

 

 akoro sapo

 我が姉

 rikin ma isam

 登ってしまって

 ireshpa wa

 我を育てて

 okake an koro

 その後に

 ramma kane

 何時も

 kamui rap arapa

 神降りて来て

 katkoro kane

 何事もなく

 tap orowano

 その時から

 oka anike

 暮らして居たが

 kamui shinothau an

 神の歌声あり

 tomika nuye

 宝の箱彫刻して

 pepunitara

 高らかに

 shirika nuye

 鞘の彫刻して

 anramasu

 我面白く

 tapampe patek

 それだけに

 auwesuye

 楽しくて

 nepki ne aki

 熱中して

 anan aine

 ずっと居た

 oka an ruwe ne

 暮らして居たことで

 iyotta yoshno

 最後に

 ramma kane

 いつもそうして

 pirika menoko

 美しい乙女

 oka an aine

 ずっと暮らして居た

 chiranaranke

 降りて来て

 shine an tota

 ある日

 kamui shinot enka

 神の歌の上

 wen kasuino

 余りにも

 oshinta atte

 其処の乗り物掛かって

 nishmu raike

 寂しく空しく

 iyoro inkarawa oka

 それをじっと見て

 aki wakusu tap

 なったからと

 anukat chiki

 見たら

 kamui oshinot mindara

 神の遊ぶ庭

 orowano

 それから

 otta arapa anine

 に行ってみて

 eunno patek

 そこだけ

 anan awa

 居ると

 inkaran ma anan

 見ていて

 onuman kane

 夕暮れになり

 ki rok aine

 ずっと見ていた

 wen kamui rap wa

 悪神降りて来て

 kamui opitta

 神達 皆

 wen kamui shinot hau

 悪神の唄う声

 rokin ma isam

 登ってしまって

 oro ne ampe

 そのもの

 okakeheta

 その後

 pepunnitara

 高らかに

 kamui iwotta

 神の猟場で

 oka an aine

 ずっとやっていて

 sush ruwe ne

 沐浴したことで

 wen kamui anak

 悪神が

 wen kasui

 余りにも

 

 

 

 

  

 

 

 次ページ→