※本部へ


1997年3月20日
ベトナム ホーチミン市 エスペラントクラブ
Antau duonjaro mi decidis viziti Vjetnamion.
Komence nur mi volas vojagi, sed lasta jare mi sola vojagis kelkfoje eksterlanden :du koreion, unu cinion.
Do mi pensis ke miaj familianoj sendube malpermesus min sola vojagi.
Pro tio mi intencis iri kune kun mia filo. Mi akompanante kun mia filo 19jara iris al vjetnamio.

LETERO
Vidante la libron de "esperanta movado en azio" mi sendis mian leteron al la reperezentanto de es-klubo en Hochiminh.
Poste mi ricevis respondon de li kaj li prezentis al mi s-ro Kumaki kiu estas lia japana amiko kaj tri-foje vizitis vjetnamion kaj subtenanto de vjetonama esperant-movado.
S-ro kumaki fondis organizon de japanaj pac-esperantistoj.

FLUGHAVENO
De Hanedo pere flughaveno de Kansai-flughaveno al Hochiminh direkte flugis.
Ni bezonis cirkau 5 horoj per Vjetonama aviadilo.
En la fulughaveno de Tansonnyato( タンソンニイェット 空港) s-ro Tam kiu estas reprezentanto de hochiminh es-klubo akceptis min.

KUNSIDO
En la vespero de merkredo mi vizitis la esperant-klubon de hochiminh.
La kunsidejo estas la kafejo kiun veterana esperantisoto s-ro Nihnm posedas.
Ce enirejo de la kafejo estas signo de Verda Stero.

Kolektigitaj membroj estas cirkau 15, veteranoj kaj komencantoj.
Mi nur sola parolis pri kelkaj aferoj.
Pri mia logurbo Curugasima, prezentado de mia urbo, kaj tradicia festo de "prego al dio por pluvo"( 雨乞い行事) .
Montrante la foton kaj mapon, mi klarigis.

Kaj mi prezentis magiojn al ili, ludkartoj kaj aliaj.
Plue montris magion. Tio estas la monero kiu memsaltas subite.
Poste mi donacis ci tiun moneron al ciuj ceestantoj por donaco.
Ci tiu japana monero estas kvin jenoj(5円).

Kaj daure mi prezentis mian hobion, japana arkpafado ankau montrante fotajojn.
Sekve ni diskutis esperant-lernadon.
En vjetonamio cefa organizo de esperanto estas en Hanojo V.E.A .
Trovigas 3 kluboj en Hanojo kaj 1 klubo en Hochiminh.

En tuta lando esperantistoj estas cirkau 2000 lau la libro de azia agado.
Ili ankau unufojo en unu semajno havas kutiman kusidon.
Tamen ankau ili havas saman problemon.
" klokodiro klokodiras ".

Kaj estas malfacile kontakti renkontigi au interparoli kun alilandaj esperantistoj.

    
MUZEO                 
Ni vizitis la muzeon de vjetonama milito.
Tragediaj prezentajoj estas ekspozicitaj , pro la malbona kemiajo [ 枯れ葉剤]

deformita bebo (奇形児) naskigis, en la vitra ujoj kun formolo(フォルマリン)estas
ekspozicitaj por averto al ni homoj.

Kaj multaj torturilo (拷問道具) estas ekspozicitaj kiujn en la vjetnama
milito Suda vjetonamio kaj Usona armeo uzis kaj suferigis popolojn.
En la korto ankau estas montritaj la milit-tankoj kaj armiloj.

SUBTERA TUNELO
En la vjetonama milito VC(ベトコン) fosis tunelon.
Tuta longeco estas cirkau 200 km .

La strukturo de tunelo estas tre komplika duobligas triobligas kaj
malvasta por ke granda korpo de Usona-soldato ne povis trapasi

Kaj vjetonama cicerono kiu parolas anglan lingvon klarigis ci tiu strukturon
kaj historion.
li fiere diris ke tunelo estis farita tre komplike,

Do gis fino de la milito Usona armeo tute ne povis scii la detalan strukturon
de la tunelo.
Tamen ci tiu loko jam farigas turisma loko, unu flanke same kiel distrigejo
          〓 
( 遊園地 ), multaj turistoj vizitas kaj gojas.
Sed ni devas forgesi la tragedion de la milito, mi opiniis.

KAODAJ (カオダイ教)
La kaodaj Religio estas tre granda religio en vjetonamio.
Antau 78 (1919) jaroj kaodaj estis fondita.
Centro de la religio kaodaj situas 100km for de la Hochiminh kaj multaj turistoj
vizitas kiel turisma loko.

La cenra domo de pregejo estas pompa domo tre kolorigita kun diversaj koloroj.
La kaodaj Religio havas 2 milionojn da kredantoj (religianoj).
Ili kredas la plej alta Dio de la kosmo aperis trifojoj, unue en okcidento

Moze en oriento Sakamunio(釈迦), due Kristo kaj 老子 , trie Kaodaj.
Ili vaste akceptas aliajn religiajn kredantojn k.e Katoriko Budoh Islamo
Taoismo(道教) kaj Konfucianismo(儒教).

MANGAJO

En vjetnamio unu el la plej famaj mangagoj estas vjetnama vermicelo kiun
vjetnamo nomas "foo".
Estas farata de riz-faruno.

Tre bongusta mangajo, mi sentas ke la vjetnama mangajo konvenas al japano.

KANNON
En la centro de urbo kiam mi elprenis taksion tiam mi forlasis mian bonan fotilon en la taksio, mi senkuragigis.
Do mi iris kameran vendejon, kaj mi acetis malmultekostan kameron, ja gi nomigas Cannon,ne Canon.

Sajne gi estas imitajo(falsajo) kaj farita en Cinio.
Plue estas Rikon ne Nikon.
Tre interesa.           

HONDA
Sur strato amaso da motocikloj kaj vicikloj veturas, preskau cxiuj motocikloj
estas Honda.
Ili nomas motociklon Honda.

Fakte estas Jamaha au Suzuki, tamen ili diras ke mia honda estas Jamaha
au Suzuki.
Tre interesa.


第三回アジア大会

Saluton karaj geamikoj T.fukuda 1999.9.9

第三回アジア大会がベトナムで開催されました。
これは、関係者?(ハノイで主人公と会った人達)の中では犬死しそこなった話として有名です。

では

La rakonto de viro kiu mangxis hundon estas la rakonto kiun ecx hundo ne mangxas.
                  (犬を食った男の、犬も食わないお話)

Cxirkauxurbo de la Hanojo trovigxas restoracioj en kie oni povas gustumi viandon de hundo.
Antaux delonge li volis sperti mangxi hundviandon.

Kelkfoje li vizitis Koreion, tamen li ne povis sxancon mangxi hundviandon.
Sed felicxe en Vjetonamio li povis havi sxancon.
Per motocikla-taksio li iris la restoracion. Tre modesta tamen gaja restoracio estis.
Finfine li povas mangxi viandon de hundo.

Ja iom stranga odoro kaj gusto.
Specoj de kuiritaj viandoj estas rostita hundajxo (ne porkajxo) kolbaso kun ternukso kaj boligita hundajxo.
Mangxebla estis kolbaso kaj rostita.
Tamen boligita hundajxo estis malbona. Kvankam li mangxis kun forta spico, tamen tute ne foriris malbonodoro.
Malantaux lia tablo estis kvar vjetonamaj junuloj.
Ili ankaux mangxis kaj trinkis gaje.
Do tuj li konatigxis kun ili, kaj kune trinkis kaj mangxis.
Ili parolis iomete anglan lingvon,ankaux li malbone parolis anglan.
Do miksite gestojn ili interparolis pri interesaj aferoj.
Dume ili faris senhaltan drinkadon de vjetonama alkohalajxo per malgranda ujo samgrande kiel japana guinomi(ぐい呑み).
Ili gxoje rekomendis senhaltan drinkadon al li.

Tiam li estis tre bonfumora, do dum mallonga tempo kelkfoje drinkis fortan alkoholajxon senhalte.
Kaj ・・・・Subite li perdis sian konscion.
Tute ne rememoris li la aferon post la subita akcidento.
Kiam li rekonsciigxis en la mateno, tiam li estis sur sia lito de la hotelo.
Li rimarkis littukon kiu estis iom rugxe makurita per sango.
Ja liaj genuoj kaj vango vundigxis kaj iom sangis.
Malklare li rememoris lian lastnoktan konduton.

En iu loko iu homo demandis lin vjetoname, "kiu,kiel,de kie vi … ? "
Tamen li kusxis sur strato ebriege, tute ne povis respondi, nur " Phu long hotelo "
li malforte kriis.
Kaj tuj li senkonscie endormis profude.

Sonoris telefono, la laboristino de hotelo vokis lin " venu malsupren"
Sxi montris du virojn al li " ili estas policanoj "
Unu policano demandis lin " Cxu vi havas deziron al ni?
" Kion vi postulas al ni ? "
Sxi interpretis lian parolon de vjetonama lingvo al angla.

Li pensis :[Nu kion ili diras, pensas ?]
Kompreneble ili rimarkis vudojn de lia korpo.
Ne vole li devis rakonti al ili lastan malfelicxan aferon.
"Mi perdis mian grandan monon cxirkaux ses dek kvin mil enoj, kaj vundigxis tamen tute ne
rememoras la akcidenton" li klarigis.

Li pensis ke en la lasta nokto li estis rabita de iu vjetonama malbonulo.
" Kial kaj kiel vi perdis monon ?
Cxu vi volas reakiri vian monon ? "
Tiam li pensis ke peti al polico reakiri monon de rabisto estas malfacxila gxena afero,
kaj bezonos longan tempon, mi devas rezigni.

Do li diris al sxi angle " this is my business, no thank you "
Tamen strange !
Sxi diris al li , " la policano trovis vian monon. " Surprigxigxis li.
Li pensis :[Kial ili ne klarigis min de komenco ?]
Li dubis :[Cxu ili provis min ?]
"Kiom da monoj vi perdis ? ,klarigu nin" la policano demandis.
" Cent kvin dek dolaroj,kaj japana mono kvin dek mil enoj" li diris. "
Tamen restas mia monujo en mia sako kiun mi portis lastnokte sed grandaj monoj ne estas en mia monujo krom malgrandaj monoj nur dek dolaroj."

" Vi estas felicxa cxar alia policano alportis vin al tiu cxi hotelo. tiam la policano trovis vian monon,
jes vian monujon vi mem faligis."
" Ne rabisto atakis vin, vi mem perdis monujon. kaj la policano trovis vian monon."
Auxduinte tiun cxi interparolon la laboristino flustris al li angle.
" Vi diru ,thank you " sxi admonis lin.
Plue la policano ordonis lin skribi pri tiu cxi afero.
Angle li skribis kaj la policano vjetoname reskribis lian skribajxon.

Plue la policano ordonis lin subskribi post la lasta frazo.
Ja tio estis la protokolo.(調書)
Dume kelkaj policanoj venis kaj inspektis en la hotelo.
La laboristino grimacis kaj plendis lin ke sia malbona konduto kauxzis tiun cxi malagrablan aferon.
Li devis pardonpeti al la hotelo.

Malrauxte sxi rekomendis lin doni dankmonon al policanoj.
Laux sxia rekomendo li petis sxin transdoni al policanoj sian dankmonon poste.
La policanoj foriris dirinte "venu policoficejon poste".

Per taksio kun la laboristino li vizitis policoficejon.
Denove li estis kontrolita de alia policano kiu aspektas esti superulo.
Li devis alskribi al la protokolo ke [miaj vundoj estas farita de mi mem kaj perdo de la mono estas mia respondeco ].

" Fine la policano alportis liajn perditajn monojn, kontrolis kaj registris tutajn mon-numerojn kaj ankaux ordonis lin subskribi.
Kaj la policano admonis lin kun gesto per vjetonama lingvo.
Li konvinkigxis ke "ne drinku vjetonaman vinon, estas tro forta"
kaj plue" vi donu al sxi dankmonon ".
Laux la sugesto li kasxe donis al sxi dankmonon.

Post reveno de la hotelo iu viro atendis ilin.
Sxi diris ke li estas policano kiu alportis vin al la hotelo lastnokte.
Li vizitis por prizorgi vin. "Vi diru ,Thank you."
Kaj ankaux sxi flustris lin malrauxte " Vi donu dankmonon al li.
" Tamen la policano forte rifuzis.
Do li konfidis al sxi dankmonon, kaj petis sxin transdoni poste.

Lia kapo kaj korpo doloris kaj li sentis malagrable, li volis vomi cxion el stomako tamen nenio estis en stomako.
Li reiris la cxambron kaj mortis.
Ja rabisto estis ne homo ne hundo sed alkoholajxo.

Ecx hundo ne mangxas tiun cxi rakonton.

( fino )※本部へ