Movie 動画ライブラリー
スランチェのデモンストレーションの様子が動画でご覧いただけます。
(You Tubeにアップされています。)クリックしてみて!

Turkey(トルコ)
1)Silifke Oyunlari(シリフケオユンラル)
2)Trabzon Oyunlari(トラブゾンオユンラル)
3)Diyarbakir Oyunlari(ディヤルバクルオユンラル)
4)Asuk Masuk(アシュクマシュク)
5)Sivas Kiz Oyunlari(シバスクズオユンラル)
6)Bolu Kiz Oyunlari(ボルクズオユンラル)
7)Izmir Oyunlari(イズミールオユンラル)
8)Izmir Oyunlari Otantik(イズミールオユンラル 男性)
9)Balikesir Oyunlari(バルケシルオユンラル)
10)EskisehirーKirim Oyunlari(エスキシェヒルクルムオユンラル)
11)Silivri Oyunalari(シリブリオユンラル)
12)Sivas Erkek Oyun〜Agirlama(シバスエルケックオユン〜アウルラマ)
13)Tokat Oyunlari(トカットオユンラル)
14)Silivri Oynlari(シリブリオユンラル) in Miyanosaka2010
15)Diyarbakir Oyunlari(ディヤルバクルオユンラル) in Miyanosaka2009


Armenia(アルメニア)
1)アルメニアダンスメドレー
(Hubar Ahchik〜Kochar)


Mexico(メキシコ)
1)Verakruz(ベラクルスメドレー) in Miyanosaka2006
2)Verakruz(ベラクルスメドレー) in Miyanosaka2008
3)Verakruz−El Tilingo(エルティリンゴ) in Miyanosaka2010
4)JaliscoーLa Negra(ラネグラ) in Miyanosaka2006
5)JaliscoーEl Trancete(エルトランチーテ) in Miyanosaka2006
6)Jalisco(ハリスコメドレー) in Miyanosaka2008
7)JaliscoーEl Jarabe Tapatio(エルハラベタパティオ) in Miyanosaka2008
8)JaliscoーLa Bikina(ラビキナ) in Miyanosaka2010
9)JaliscoーEl Jarabe Tapatio(エルハラベタパティオ) in Miyanosaka2010
10)Jalisco(ハリスコメドレー) in Mai2009
11)Guerrero(ゲレロメドレー) in Miyanosaka2006Serbia(セルビア)
1)Medley of Serbia(メドレーオブセルビア)

Bulgaria(ブルガリア)

1)BeraーViskijarsko(ベラービスキィヤルスコ)


Makedonija(マケドニア)
1)Makedonija Medley(マケドニアメドレー) Mario−Rekansko

Russia(ロシア)

1)Russsia Medley(ロシアメドレー) in Miyanosaka2006
2)Russia Medley(ロシアメドレー) in Miyanosaka2007


Slovakia(スロバキア)
1)Zenprinska Karicka(ゼンプリンスカカリチカ) in Miyanosaka2007
2)Miyaurski Verbunk(ミヤウースキベルブンク) in Miyanoska2007
3)Slovakia Medley(スロバキアメドレー) in Miyanosaka2008


Czeko(チェコ)
1)Czeko Medley(チェコメドレー) in Miyanosaka2006


2011/9/10更新

エスニックもどる

メール アイコン
トップ アイコン
トップ